Anmäl dig som Airbnb-host

Airbnb är en tjänst för privatpersoner och företag som vill hyra ut bostäder under kortare tidsperioder, så kallad korttidshyra. Airbnb har slagit igenom på grund av att det är ett billigt, säkert och smidigt alternativ för den som vill hitta ett annat boende än hotell runt om i världen.

Hur blir man Airbnb host?

Så hur gör man då för att anmäla sig som en Airbnb host?

För att anmäla sig som en Airbnb host och sedan kunna hyra ut boendet så får man svara på en rad olika frågor om boendet och därefter välja när, till vilket pris och under vilka omständigheter man vill hyra ut. Du kan till exempel välja att hyra ut ditt boende för ett visst pris under vissa datum. Du sätter alltså villkoren själv som hyresvärd.

Svara dina gäster

När du får en förfrågan från en gäst på Airbnb så har du sedan 24 timmar på dig att svara. 

Något som är väldigt bra och betryggande är att du kan se recensioner av denna hyresgäst från tidigare boenden om gästen har nyttjat Airbnb tidigare och därefter skapa dig en uppfattning om personen/personerna är bra hyresgäster. Du kan sedan välja om du vill hyra ut eller ej till den personen. Viktigt att ha i åtanke är att om man tackar nej för ofta eller tar för lång tid på sig att svara på förfrågningarna så får man sämre rankning hos Airbnb.

När gästen anländer är det ditt jobb att se till att det är städat, att det bland annat finns rena lakan. Du sätter själv upp regler som styr vad gästen får och inte får göra i lägenheten. Det kan exempelvis vara att gästen inte får röka, ha med sig husdjur eller ha fester. Det vanligaste är dock att du som hyresvärd städar, tvättar osv efter att gästen lämnat bostaden och detta kan du även ta ut en kostnad för. 

Vill du hyra ut ditt hem eller ett rum?

Se resultat

Loading ... Loading …