Anmäl ett brott

Om du tror att du är med om något brottsligt eller om du är vittne till ett brott bör du anmäla det så fort du som möjligt. Är det ett pågående brott ringer du till 112.

 

Anmäl ett brott

Tipsa polisen

Extra viktigt är det att du anmäler grövre brott så fort som möjligt eftersom att polisen måste göra en platsundersökning. Då är det viktigt med färska spår som exempelvis skospår eller blodspår. Men du kan även anmäla ett brott om det har gått en längre tid, det här gör du då till 114 14. Det är aldrig försent. Du kan även lämna tips till polisen om brott. Tips kan lämnas dygnet runt på 114 14 och du behöver inte uppge ditt namn då.

Fördelar med att anmäla ett brott

Polisen är mycket mån om att alla brott polisanmäls. Det finns också flera anledningar för dig som privatperson att anmäla om du har blivit utsatt för ett brott:

  • Det är en förutsättning för att brottet ska kunna klaras upp.
  • Det är ofta ett krav för att du ska få ersättning från ditt försäkringsbolag.
  • Det gör det lättare för dig att eventuellt få tillbaka stulna saker som polisen hittar.
  • Det är viktigt för att brottsstatistiken ska vara rättvisande. Detta hjälper polisen att se trender och tendenser i samhället samt att informera om och förebygga brott.

Du har rätt till hjälp

Som brottsoffer har du också ofta rätt att få hjälp av en jurist under förundersökningen och rättegången. Det här är ingenting du behöver betala för. Tala om för polis eller åklagare att du vill ha den hjälpen.

Du kan även få hjälp om du känner dig rädd eller hotad av någon som har utsatt dig för brott. Den personen kan få kontaktförbud och får då varken besöka, ringa eller kontakta dig på andra sätt. Du ansöker om kontaktförbud hos polisen.